Chaloupka Maxe Švabinského

V červenci roku 2005 byla započata rekonstrukce této pro Kozlov velice významné památky. Rekonstrukce trvala celý rok a nyní se již přiblížila závěrečná kolaudace, která proběhne 28.7.2006. Rekonstrukce chaloupky byla velice náročná a dotkla se všech jejích částí. Byla zrestaurována malba Svatého Václava ve štítě chaloupky, štřecha chaloupky na kterou byly použity šindele, byly vyměněny staré podpěrné trámy a před chaloupkou je nové schodiště se zábradlím. Dále byla provedena oprava oken, dveří, podlah a pokoje v chaloupce byly nově vymalovány.

Všechny tyto opravy nijak negativně nazasáhly do vzhledu chaloupky a byly prováděny podle její původní podoby.

Chaloupka bude zpřístupněna v průběhu turistické sezóny veřejnosti pod záštitou Městského muzea Česká Třebová.

zpět