Max Švabinský

(*17. 9. 1873 -  † 10. 2. 1962)  

  Max Švabinský český malíř a grafik se narodil 17. září roku 1873 v Kroměříži. "Přišel na svět bez jakýchkoliv příprav, bez svatby, jen tak, nevolán". V Kroměříži  navštěvoval německou reálku a z ní odešel do Prahy, kde byl přijat v roce 1981 na Akademii výtvarných umění. Studoval u profesorů M. Pirnera a J. Mařáka a již během těchto studentských let se projevoval jeho výjimečný talent. V roce 1895 vytvořil nástěnné malby v Zemské bance v Praze. V roce 1897 odjel na studijní pobyt do Paříže a svůj umělecký obzor si ještě rozšiřoval cestami po Holandsku, Německu, Francii, Itálii a Belgii. Roku 1910 byl jmenován profesorem na pražské Akademii Umění a po V. Hynaisovy převzal grafickou a speciální školu figurální malby, kterou vedl do roku 1927. Patřil mezi zakladatele Spolku výtvarných umělců Mánes a byl spoluzakladatelem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

    V roce 1900 si vzal za ženu Elu Vejrychovou. S Elou žil v Praze a až do roku 1919 spolu jezdili pravidelně do Kozlova na zimní a letní prázdniny. Kozlov a Ela se staly v tomto období jeho velkou inspirací pro jeho práci. Mezi vrcholy jeho tvorby patří díla Chudý kraj, Žně, Velký rodinný portrét, Malý rodinný portrét, Modrá Rajka, Rajská sonáta, mnoho portrétů významných osobností o kterých sám řekl:  "Poznal jsem mnoho významných lidí a měl jsem štěstí, že jsem s nimi mohl hovořit o důležitých otázkách dobových. Žádával jsem je o posedění k portrétu, nebo jsem byl vyzván, abych je portrétoval. Nikdy jsem neměl v úmyslu tvořit galerii portrétů, vznikla sama bez mého přičinění"(Jaroslav Vrchlický, A. Jirásek, J. Neruda, T.G. Masaryk, J. Mánes, B. Smetana, F. Palacký, A. Dvořák). Kartony pro barevná okna svatovítského chrámu a návrh lunet pro Národní divadlo.Vytvořil četné návrhy na poštovní známky, bankovky a plakáty.

    Měl rád - a pro svou práci také potřeboval - klid a ustálený, pravidelný životní rytmus. Pokud možno žádné vybočování. V roce 1933 dostal Švabinský čestný doktorát filozofie, v roce 1945 byl jmenován národním umělcem a o šest let později byl vyznamenán československou cenou míru.

    Max Švabinský zemřel 10. 2. ve svých 89 letech v Praze a je pochován na Vyšehradském Slavíně. 

zpět